Genre Action

A work typically depicting fighting, violence, chaos, and fast paced motion.
Sort by:
Manga Legend of the Northern Blade
22,986 1 100

Legend of the Northern Blade

Manga Martial God Asura
49,667 4 123

Martial God Asura

Manga Slave B
20,787 2 103

Slave B

Manga Vigilante
3,563 0 13

Vigilante

Manga Rettou Gan No Tensei Majutsushi ~ Shiitage Rareta Saikyou No Minashigo Ga Isekai De Musou Suru
5,546 1 101

Rettou Gan No Tensei Majutsushi ~ Shiitage Rareta Saikyou No Minashigo Ga Isekai De Musou Suru

Manga Dao Yin
9,906 1 52

Dao Yin

Manga One Step Toward Freedom
25,399 5 100

One Step Toward Freedom

Manga The Great Ruler
33,674 2 133

The Great Ruler

Manga City Of Sanctuary
10,024 0 87

City Of Sanctuary

Manga Battle Through The Heavens: Return Of The Beasts
10,439 2 52

Battle Through The Heavens: Return Of The Beasts

Manga Ultimiter
24,910 4 55

Ultimiter

Manga Peerless Martial Spirit
9,508 1 47

Peerless Martial Spirit

Manga Dark Star Emperor
26,522 1 136

Dark Star Emperor

Manga Return to Earth to be a God
14,686 0 65

Return to Earth to be a God

Manga Martial Master
141,474 7 239

Martial Master

Manga The Strongest God King
90,314 15 337

The Strongest God King

Manga Infection - Raw
268,409 21 333

Infection

Manga Kengan Omega
111,149 73 327

Kengan Omega

Manga The Hunter
74,102 1 223

The Hunter

Manga The Immortal Doctor
10,200 0 36

The Immortal Doctor

Manga King of Apocalypse
74,695 5 221

King of Apocalypse

Manga Martial inverse
29,019 0 88

Martial inverse

Manga Gangnam Dokkaebi
4,250 1 60

Gangnam Dokkaebi

Manga Emperor LingTian
17,604 1 93

Emperor LingTian

Manga One Sword Reigns Supreme
31,808 1 96

One Sword Reigns Supreme

Manga Matchless Emperor
49,544 3 182

Matchless Emperor

Manga Shenwu Tianzun
84,662 1 175

Shenwu Tianzun

Manga Release That Witch
159,526 25 471

Release That Witch

Manga Kingdom (Manga)
9,631 0 21

Kingdom (Manga)

Manga Majestic Prince
1,921 0 8

Majestic Prince

Manga The Magician Wants Normality
4,123 0 35

The Magician Wants Normality

Manga Saikyou Ken Hijiri No Mahou Shugyou: Level 99 No Status O Tamotta Mama Level 1 Kara Yarinaosu
397 0 11

Saikyou Ken Hijiri No Mahou Shugyou: Level 99 No Status O Tamotta Mama Level 1 Kara Yarinaosu

Manga Hagure Idol Jigokuhen - Raw
147,590 2 101

Hagure Idol Jigokuhen

Manga Ginrou Bloodborne
3,495 1 6

Ginrou Bloodborne

Manga Gakkou Gurashi! Otayori
1,296 0 12

Gakkou Gurashi! Otayori

Manga Sword Sheath's Child
29,658 3 148

Sword Sheath's Child

Manga Kindan Shitei De Break Through: Yuusha No Musuko Ga Maou No Deshi De Nani Ga Warui (manga) - Raw
23,101 15 249

Kindan Shitei De Break Through: Yuusha No Musuko Ga Maou No Deshi De Nani Ga Warui (manga)

Manga Hell Mode: Yarikomi Suki No Gamer Wa Hai Settei No Isekai De Musou Suru (manga) - Raw
12,979 0 129

Hell Mode: Yarikomi Suki No Gamer Wa Hai Settei No Isekai De Musou Suru (manga)

Manga I am an invincible genius
41,381 1 197

I am an invincible genius

Manga The Ethiopian Pilgrimage
9,048 0 54

The Ethiopian Pilgrimage

Manga Poisonous Doctor: First Wife's Daughter
10,352 5 170

Poisonous Doctor: First Wife's Daughter

Manga Fairy Tail: 100 Years Quest
73,551 55 500

Fairy Tail: 100 Years Quest

Manga Peerless Doctor In The City
15,806 0 73

Peerless Doctor In The City

Manga Rise of The Demon King
46,564 2 177

Rise of The Demon King

Manga Yankee Jk Kuzuhana-chan
41,052 4 182

Yankee Jk Kuzuhana-chan

Manga Yuan Zun
86,384 4 217

Yuan Zun

Manga Miao Shou Xian Dan
49,552 4 204

Miao Shou Xian Dan

Manga Martial Peak
627,167 28 601

Martial Peak