Murenase! Shiiton Gakuen

Murenase! Shiiton Gakuen
Murenase! Shiiton Gakuen Rating: 4.3/5 - 149 Votes.

Summary

Seton Academy, a school full of animals where, thanks to population decline, there are fewer humans than any other creature. Mazama Jin, an animal hater and the only human male in his class, falls in love with Hino Hitomi, the only female human, the moment he lays eyes her. However he soon finds himself entangled with various other creatures after he reluctantly joins the 'pack' of Lanka the wolf, the only other member of her pack.

Chapter List

Write your comment...
Author Trả lời
Boy Anonymous 3 days ago Báo vi phạm
If you are reading this comment your parents will die within 5 years. To undo this curse you need to copy this and paste it on 5 other manga. i'm so, so sorry,please forgive me
Author Trả lời
Lpo Anonymous 19:59 03/16 Chapter 147 Báo vi phạm
THE FINAL BATTLE !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Author Trả lời
Ola Anonymous 12:42 03/02 Chapter 146 Báo vi phạm
Jin gần sắp đạt trang thái saitama mà vẫn thuaemo
 • Author
  Lainriss Anonymous 20:18 03/04 Report
  thật ra sắp thành Quyền Tứ Lang/Kenshiro =))
Author Trả lời
meo bu Member 20:36 11/13/20 Chapter 132 Báo vi phạm
emo phát đó thốn phải biết
 • Author
  Anonymous Anonymous 12:16 11/19/20 Report
  Avatar đẹp vl
 • Author
  hạ khuynh Member 12:49 02/23 Report
  avt bác là bộ j v
 • Author
  meo bu Member 15:58 02/23 Report
  bạn vào lxhentai.com mà tìm đầy ảnh đẹp
Author Trả lời
meme boy Anonymous 22:02 10/23/20 Chapter 127 Báo vi phạm
emoemo
Author Trả lời
FBI Anonymous 21:52 10/23/20 Chapter 114 Báo vi phạm
nice one loli animalemo
Author Trả lời
Anime Anonymous 17:35 08/09/20 Chapter 121 Báo vi phạm
Vãi cả thanh niên đòi làm hội trưởng
Author Trả lời
Khang Anonymous 18:16 07/14/20 Chapter 119 Báo vi phạm
Shit! Giờ nettruyen éo cmt được nên giờ đành phải qua đây😭😭😭
 • Author
  Nguyễn Khánh Member 22:05 07/14/20 Report
  Hello
 • Author
  Khang Anonymous 15:19 07/22/20 Report
  Hello😅
 • Author
  Nguyễn Khánh Member 16:29 07/22/20 Report
  Sao mấy bữa nay bên này cứ lỗi ko hiện tập đã xem
Author Trả lời
hth Anonymous 21:49 04/03/20 Báo vi phạm
Lmao Ayy , cộng đồng Việt ở đây đông thế :v
Author Trả lời
LOL BOYYYYY Anonymous 15:03 03/14/20 Chapter 77 Báo vi phạm
Từ đầu đến cuối tao tao thấy khá nhiều sinh vật ăn c*t càng lúc càng nhiều. Cảm ơn bộn truyện đã cung cấp cho tui thông tin này :vemoemo
Author Trả lời
Real Man Anonymous 12:47 03/14/20 Chapter 104 Báo vi phạm
emoCái đéo gì thế. Vịt hóa thiên nga phiên bản sư tử à :v
 • Author
  Khang Anonymous 15:44 07/22/20 Report
  Sư tử nào ở chap 104 vậy men:v
Author Trả lời
Lol Anonymous 19:42 03/05/20 Chapter 62 Báo vi phạm
Chap này gắt con (khỉ)bonobo đòi chơi threesome
Mà con chó ngu solo với nó làm liên tưởng ora, muda nhưng kakoyn ăn cherry
Author Trả lời
Lol Anonymous 21:10 03/03/20 Chapter 102 Báo vi phạm
lắm người việt thế?
 • Author
  000 Anonymous 06:35 03/22/20 Report
  Do tao mời hơi nhiều emo
Author Trả lời
Your mom Anonymous 12:11 02/24/20 Chapter 101 Báo vi phạm
Đù mẹ anh sư tử ngầu vậy =))
Author Trả lời
...? Anonymous 08:42 02/15/20 Chapter 77 Báo vi phạm
cho hỏi chap nào có yuri thế