One Punch-man - Raw

One Punch-man - Raw
One Punch-man - Raw Rating: 4.6/5 - 122 Votes.

Summary

Updating

Chapter List

Write your comment...
Author Trả lời
Mondi Anonymous 4 days ago Chapter 182 Báo vi phạm
Next chapter plss😀😀😀
Author Trả lời
The eyes Anonymous 5 days ago Chapter 182 Báo vi phạm
Wait wait wait! Is that the box that blash holding when he saving tatsumaki ?. No F way !!!!
Author Trả lời
T-T Anonymous 5 days ago Chapter 182 Báo vi phạm
OMG emo a .....

Well just a punch emo
Author Trả lời
Śhîť ţhïņğ'§ Member 5 days ago Chapter 182 Báo vi phạm
God level enemy?!?!!
Author Trả lời
Adhari Adi Member 5 days ago Chapter 182 Báo vi phạm
God ?
Author Trả lời
Reader Anonymous 24 days ago Chapter 181 Báo vi phạm
emoemoemo
Author Trả lời
Thành Nguyễn Member 08:31 12/01/20 Chapter 180 Báo vi phạm
Garou demon kìa
Author Trả lời
D Anonymous 21:26 10/11/20 Chapter 179 Báo vi phạm
he 'blast'ed off his head...cause someone saved him in the past,...hmmmmmmmmmmmmmmm
Author Trả lời
Reader Anonymous 08:06 09/08/20 Chapter 177 Báo vi phạm
174=175=176=177emo
Author Trả lời
Reader Anonymous 12:30 05/09/20 Chapter 174 Báo vi phạm
174=176
Author Trả lời
Aa Anonymous 05:28 05/05/20 Báo vi phạm
Ben kia người ta ra 176 rồi sao bên đây mới 174 thế nhỉ
  • Author
    KiceKing Anonymous 18:17 05/06/20 Report
    bên kia là đâu?? =))
  • Author
    Ok Anonymous 14:38 05/09/20 Report
    Bên kia là isekai :))) nhiễm anime quá nặng rồi :)))))) phải nói rõ ra chứ bạn
Author Trả lời
Marz Anonymous 11:36 04/23/20 Chapter 173 Báo vi phạm
Loli vs milf 
Author Trả lời
T-T Anonymous 13:04 03/10/20 Chapter 171 Báo vi phạm
Chờ mòn dép
Author Trả lời
T-T Anonymous 13:04 03/10/20 Chapter 171 Báo vi phạm
.........OK
Author Trả lời
Quỷ mập Member 23:26 10/12/19 Chapter 160 Báo vi phạm
R.i.p cat