Queen with a Scalpel - Chapter 122

[Last updated: 23:55 23/10/2020]
Image shows slow or error, you should choose another IMAGE SERVER
1
Queen with a Scalpel chap 122 - Trang 1
Queen with a Scalpel chap 122 - Trang 2
Queen with a Scalpel chap 122 - Trang 3
Queen with a Scalpel chap 122 - Trang 4
Queen with a Scalpel chap 122 - Trang 5
Queen with a Scalpel chap 122 - Trang 6
Queen with a Scalpel chap 122 - Trang 7
Queen with a Scalpel chap 122 - Trang 8
Queen with a Scalpel chap 122 - Trang 9
Queen with a Scalpel chap 122 - Trang 10
Queen with a Scalpel chap 122 - Trang 11
Queen with a Scalpel chap 122 - Trang 12
Queen with a Scalpel chap 122 - Trang 13
Queen with a Scalpel chap 122 - Trang 14
Queen with a Scalpel chap 122 - Trang 15
Queen with a Scalpel chap 122 - Trang 16
Queen with a Scalpel chap 122 - Trang 17
Queen with a Scalpel chap 122 - Trang 18
Queen with a Scalpel chap 122 - Trang 19
Queen with a Scalpel chap 122 - Trang 20
Queen with a Scalpel chap 122 - Trang 21
Queen with a Scalpel chap 122 - Trang 22
Queen with a Scalpel chap 122 - Trang 23
Queen with a Scalpel chap 122 - Trang 24
Queen with a Scalpel chap 122 - Trang 25
Queen with a Scalpel chap 122 - Trang 26
Queen with a Scalpel chap 122 - Trang 27
Queen with a Scalpel chap 122 - Trang 28
Queen with a Scalpel chap 122 - Trang 29
Queen with a Scalpel chap 122 - Trang 30
Queen with a Scalpel chap 122 - Trang 31
Queen with a Scalpel chap 122 - Trang 32
Queen with a Scalpel chap 122 - Trang 33
Queen with a Scalpel chap 122 - Trang 34
Queen with a Scalpel chap 122 - Trang 35
Queen with a Scalpel chap 122 - Trang 36
Queen with a Scalpel chap 122 - Trang 37
Queen with a Scalpel chap 122 - Trang 38
Write your comment...
Author Trả lời
Kai Anonymous 09:48 10/07 Báo vi phạm
drop?
Author Trả lời
Ceili Tang Anonymous 14:04 09/02 Chapter 120 Báo vi phạm
chồi má, hai người đẹp xĩu luôn á
Author Trả lời
NEID Anonymous 00:19 08/14 Chapter 118 Báo vi phạm
ông vua chuyến này toang rồi emo
Author Trả lời
Kartly Anonymous 09:15 08/02 Chapter 42 Báo vi phạm
Can anyone translate this story from English into Vietnamese?
Please translate it and post it on nettruyen or somewhere.
 • Author
  i'm always beautiful in your eyes Anonymous 16:26 08/13 Report
  You can watch it on Playerduo,the name of the group who translate this comic is: Thiên Ưu Cốc
  The Vietnamese name of this comic is: Nữ vương đích thr thuật dao
Author Trả lời
Tucker Conrad Anonymous 23:45 07/01 Báo vi phạm
A GREAT SPELL CASTER (DR. EMU) THAT HELP ME BRING BACK MY EX GIRLFRIEND.
Am so happy to testify about a great spell caster that helped me when all hope was lost for me to unite with my ex-girlfriend that I love so much. I had a girlfriend that love me so much but something terrible happen to our relationship one afternoon when her friend that was always trying to get to me was trying to force me to make love to her just because she was been jealous of her friend that i was dating and on the scene my girlfriend just walk in and she thought we had something special doing together, i tried to explain things to her that her friend always do this whenever she is not with me and i always refuse her but i never told her because i did not want the both of them to be enemies to each other but she never believed me. She broke up with me and I tried times without numbers to make her believe me but she never believed me until one day i heard about the DR. EMU and I emailed him and he replied to me so kindly and helped me get back my lovely relationship that was already gone for two months.
Email him at: [email protected]
Website: http://emutemple.website2.me/
Call or Whats-app him: +2347012841542
Author Trả lời
Bạch Tuyết Lệ Anonymous 18:58 06/30 Chapter 88 Báo vi phạm
lỗi chap 82 đến 86
 • Author
  Bạch Tuyết Lệ Anonymous 19:07 06/30 Report
  lỗi 90
 • Author
  shit Anonymous 16:37 08/16 Report
  link nè: https://manganelo.com/chapter/nv919289/chapter_82 link nè
Author Trả lời
Ngọc Anonymous 20:21 06/27 Chapter 113 Báo vi phạm
ai cho tui biết là tập này ông hoàng tử ác hay tội vậy. ko hiểu gì hết emo
 • Author
  V.A Anonymous 23:12 07/23 Report
  Ổng hiền đó bạn, tại ổng đang lên kế hoạch báo thù cho mẹ và chị thôi á emo
Author Trả lời
lru Anonymous 09:30 06/27 Chapter 113 Báo vi phạm
Aw they are so cuteeeeeeeeeeeeeeeeeemoemo
Author Trả lời
eye devil Member 08:51 06/27 Chapter 113 Báo vi phạm
it's have for a long time to see they are get together
Author Trả lời
Bạch Tuyết Lệ Anonymous 19:50 06/24 Chapter 54 Báo vi phạm
trong truyện có từ dame...mà dame là gì ak?
 • Author
  i'm always beautiful in your eyes Anonymous 16:27 08/13 Report
  GG thẳng tiến
Author Trả lời
Bạch Tuyết Lệ Anonymous 19:34 06/23 Chapter 48 Báo vi phạm
chành trai này (hoàng tử 1)...được lắmemo
Author Trả lời
Vũ Linh Anonymous 21:18 06/12 Chapter 102 Báo vi phạm
Ngồi mò chữ nek có ai giống tui hem :)))
 • Author
  :))) Anonymous 00:36 06/13 Report
  Tui tui tui. Tui giống hệt you nek :3
 • Author
  Người Việt Nam Anonymous 18:46 06/15 Report
  Mk nè
Author Trả lời
Dạ Nguyệt Anonymous 12:31 06/12 Báo vi phạm
ten tiếng việt là gì vậy
 • Author
  bread red Member 19:17 06/12 Report
  truyện này bên mình drop lâu r bạn ạ
 • Author
  Aiko Anonymous 11:05 06/13 Report
  Nữ vương đích thủ thuật đao
 • Author
  i'm always beautiful in your eyes Anonymous 16:28 08/13 Report
  Bạn có thể xem truyện này trên Playerduo nhé tên là Nữ vương đích thủ thuật dao, tên nhóm dịch là Thiên Ưu Cốc
Author Trả lời
Tạ Nhàn Member 20:17 06/08 Báo vi phạm
CẤM KÉO CẦU THANG XUỐNG
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬TUI-NÓI-CẤM
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Bạn có nghe tôi không?
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Hello?Tôi nói đừng đi....
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Dừng lại! Đừng đi xuống.
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ Bạn nghe tui! Đừng đi xuống đó
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ Bạn có thể nghe lời tui không?
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Bạn thật là đần độn khi cứ phớt lờ câu nói của tui như vậy đó....
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬.......
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Nghiêm túc!!!TUI NÓI DỪNG LẠI!
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Bạn đã chán chưa?
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Cơ hội cuối cùng...đừng xuống đó
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
bây giờ bạn sẽ có 5 năm không may mắn, trừ khi bạn đăng câu này trên 15 web khác nhau~~
đã bảo là đừng đi xuống r mà =
Author Trả lời
lru Anonymous 21:31 06/06 Chapter 112 Báo vi phạm
Nhiều đường qué sâu răng mất thui huhuemoemo